thủ tục tái nhập sửa chữa

Nói tới xuất nhập khẩu chúng ta không thể bỏ qua các bước bắt buộc của nhà nước trong đó có nhập khẩu tái nhập khẩu và số điều nệ sửa chữa trong thủ tục mới đề ra. Qua bài viết dưới đây Nguyên Anh Logistics sẽ giúp các bạn biết thêm về thủ thục nhập khẩu tái sửa chữa hiện nay.

Tái nhập hàng tạm xuất sửa chữa

Đây là điều mà các câng ty thắc mắc khi nhập khẩu hàng hoá bị lỗi và muốn xuất khẩu để sửa chữa và nhập hàng thay thế .Với vấn đề này Nguyên Anh cho rằng :

Về chính sách quản lý

Thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 17 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.

Theo đó, đề nghị Công ty căn cứ thực tế hàng hóa và hợp đồng mua bán, hợp đồng sửa chữa, bảo hành, đối chiếu với quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 17 dẫn trên để thực hiện.

Việc tạm xuất hàng hóa để bảo hành, sửa chữa cho nhà cung cấp hay hãng sản xuất đề nghị Công ty căn cứ quy định trong hợp đồng mua bán hoặc hợp đồng sửa chữa, bảo hành để thực hiện.

thủ tục tái nhập sửa chữa

Về thủ tục hải quan

Thực hiện theo quy định tại Điều 55 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015, sửa đổi, bổ sung tại Khoản 28 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ. Trường hợp thiết bị tạm xuất để sửa chữa, bảo hành nhưng không thể sửa chữa được mà phải thay thế bằng hàng hóa khác thì đề nghị Công ty thực hiện thủ tục hải quan tái nhập đối với hàng hóa thay thế trên với điều kiện đã được quy định tại hợp đồng mua bán hoặc hợp đồng sửa chữa, bảo hành. Trường hợp Công ty đủ điều kiện tái nhập hàng hóa thay thế, đề nghị, đề nghị Công ty thực hiện khai báo cụ thể thông tin số tờ khai tạm xuất khi làm thủ tục tái nhập hàng hóa thay thế.

Xem tiếp: Hướng dẫn khai bổ sung ecus hải quan điện tử: https://nguyenanhlogistics.com/huong-dan-khai-bo-sung-ecus/

Về chính sách thuế

Căn cứ điểm c Khoản 9 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Khoản 2 Điều 13 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ thì hàng hóa tạm xuất tái nhập để bảo hành, sửa chữa, thay thế theo điều kiện bảo hành của hợp đồng mua bán với điều kiện hàng hóa thay thế phải đảm bảo về hình dáng, công dụng và đặc tính cơ bản của hàng hóa được thay thế thuộc diện miễn thuế. Hồ sơ, thủ tục miễn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP dẫn trên.

Trường hợp còn vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục hải quan để được hướng dẫn cụ thể.

Xem thêm: Nhập khẩu phi mậu dịch đầu lọc thuốc lá

Tính thuế với hàng hoá nước ngoài để kiểm tra chất lượng

Đối với hàng hoá đưa ra nước ngoài để kiểm tra chất lương tổng cục Hải quan phân tích, theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH 13 thì: “Hàng hóa XK, NK qua cửa khẩu biên giới Việt Nam thuộc đối tượng chiu thuế XK, thuế NK. Căn cứ điểm a Khoản 9 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 quy định máy móc, thiết bị, dụng cụ nghề nghiệp tạm xuất, tái nhập để phục vụ công việc trong thời hạn nhất định thuộc đối tượng được miễn thuế. Theo đó, với hàng hóa là hàng hóa tạm xuất đưa ra nước ngoài để giám định sau đó tái nhập, nếu kết quả kiếm tra của cơ quan Hải quan xác định hàng hóa tái nhập đúng là hàng hóa tạm xuất trước đây thì được miễn thuế NK. Hàng hóa mang ra nước ngoài để kiểm tra chất lượng không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo quy định tại Khoản 20 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC.
Tính thuế với hàng đưa ra nước ngoài để Sửa chữa, Bảo hành.

Trường hợp DN tạm xuất hàng hóa ra nước ngoài để sửa chữa và có phát sinh chi phí sửa chữa phải trả cho đối tác nước ngoài, sau đó tái nhập hàng hóa vê Việt Nam, căn cứ điểm c, khoản 9 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 thì hàng hóa tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập để bảo hành, sửa chữa, thay thế được miễn thuế NK.

Bạn đang cần: Vận chuyển giá rẻ đường biển

Thủ tục tạm xuất khẩu để bảo hành, sửa chữa, kiểm tra

Lưu ý: Nếu là TXTN Bảo hành thì trong bộ hồ sơ khai Hải quan phải trình hợp đồng nhập khẩu CŨ còn thời hạn bảo hành và TK nhập khẩu cũ => Khá là rắc rối. Nên khai là hàng xuất sửa chữa, phí sửa chữa sẽ khai báo khi tái nhập. Hàng bảo hành sẽ không có phí sữa chửa, khi tái nhập về thì chỉ cần khai là không có phí sữa chữa và làm công văn cam kết về vấn đề này là xong. Hồ sơ khai báo HQ hàng tạm XUẤT: – Mã loại hình G61. Lưu ý: Khi khai HQ phải ghi rõ phần ghi chú khác: hàng xuất bảo hành hay sữa chữa, theo thuận thuận… Khai rõ thời gian tái nhập. Tên hàng phải khai rõ số serial… KHONG TT Hồ sơ gồm: – Tờ khai HQ, Invoice, packing list, Mail giao dịch hay thỏa thuận… Giấy phép tạm xuất tái nhập nếu có. Hồ sơ khai báo HQ hàng tái nhập: – mã loại hình G51 Hồ sơ gồm:

  • 1 .Tờ khai NK,
  • 2 .TKHQ tạm xuất
  • 3 . Invoice,
  • 4 . packing list,
  • 5 . Bill…

Lưu ý : SƠ XIN GIẤY PHÉP Bộ CÔNG THƯƠNG HÀNG TẠM XUẤT TÁI NHẬP NẾU HÀNG NẰM TRONG DANH MỤC TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 69/2018/NĐ-CP:

– Giấy đăng ký kinh doanh. – Hợp đồng / thỏa thuận… (nhớ ghi rõ số tiền phí sửa chữa) – Đơn đề nghị cấp Giấy phép Tạm xuất, Tái nhập (Tải về tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 12/2018/TT-BCT) Gửi 1 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến: CỤC XUẤT NHẬP KHẨU số 54 Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội (Không nhận trực tiếp nhé) Sau đó gọi số 024 2220 2222 gặp Cụ XNK để kiểm tra xem hồ sơ đã được nhận hay chưa? Sau 1 -2 ngày là được cấp Giấy phép tạm xuất, tái nhập hàng hóa. Vụ XNK sẽ gửi giấy phép trực tiếp tới công ty theo địa chỉ trên giấy ĐKKD.

Trên đây là những thông tin về vấn đề thủ tục nhập khẩu tái nhập khẩu sửa chữa mà Nguyên Anh Logistics giải đáp nhiều còn thắc mắc bạn hãy liên hệ hotline 0965216886 để được giải đáp sớm nhất có thể. Nguyên Anh Logistics rất hân hạnh được hỗ trợ các bạn.

Trả lời