tham vấn giá hải quan

Bạn đang quan tâm đến tham vấn giá hải quan là gì? Tại sao cần tham vấn? Những câu hỏi này chắc chắn bạn sẽ gặp nếu làm thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất nhập khẩu. Vậy cùng Nguyên Anh logistics tìm hiểu nhé!

tham vấn giá hải quan

Định nghĩa tham vấn giá hải quan là gì ? 

Với hàng nhập khẩu, việc xác định trị giá hàng để tính thuế là việc quan trọng với cả chủ hàng (lo tiền thuế), và cơ quan hải quan (thu thuế).

Theo lẽ tự nhiên, chủ hàng thích nộp thuế ít để giảm giá thành. Do đó, trong nhiều trường hợp nhất là đối với những mặt hàng tiêu dùng có giá trị cao như sữa bột, camera, máy chiếu… người nhập khẩu tìm cách khai giá hàng thấp hơn thực tế. Cách thường thấy là “khai man”, tạo bộ chứng từ giả cho phù hợp với giá cần kê khai.

Ngược lại, phía cơ quan hải quan lại chịu áp lực thu thuế theo chỉ tiêu đã được giao. Vì vậy họ có “xu hướng” muốn thu thuế cao. Một cách vô tình hay hữu ý, việc xác định giá hàng cao sẽ được các bác ưu ái.

Hai động cơ xác định giá ngược nhau với cùng một lô hàng: chủ hàng muốn lấy giá thấp, còn hải quan muốn áp giá cao. Nếu không đạt được sự thống nhất, và người nhập khẩu không đồng ý mức giá cán bộ hải quan tiếp nhận đưa ra, hai bên sẽ dùng biện pháp tham vấn giá hải quan.

Thực chất, tham vấn là quá trình mà cả phía chủ hàng và hải quan đều đưa ra những thông tin, tài liệu làm bằng chứng để chứng minh rằng mức giá mà mình đưa ra là phù hợp.

Tất nhiên, nếu có tranh chấp về giá, chủ hàng không muốn chậm trễ giải phóng hàng, thì phải nộp khoản đảm bảo tại kho bạc Nhà nước, theo mức giá mà cơ quan hải quan đưa ra. Sau khi nộp đảm bảo là có thể thông quan, hoặc giải phóng hàng trước, rồi tiến hành

Tham khảo nhập khẩu ủy thác hàng Trung quốc :
https://nguyenanhlogistics.com/uy-thac-xuat-nhap-khau/

Thủ tục tham vấn giá hải quan

1.Hồ sơ bao gồm

Khi đi tham vấn giá, để mọi việc thuận lợi bạn nên chuẩn bị đầy đủ những chứng từ sau:

Chứng minh nhân dân.

Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền).

Hồ sơ chứng từ (có dấu sao y của doanh nghiệp):

Bộ hồ sơ hải quan

Thư chào hàng

Hợp đồng

Hóa đơn thương mại

Chứng từ thanh toán

Hóa đơn bán hàng

Tài liệu liên quan đến việc mua bán hàng hóa

2.Các bước tham vấn giá

Người khai Hải quan:

– Khai báo trên tờ khai trị giá hàng hoá nhập khẩu (thủ công hoặc điện tử)

– Kiểm tra trị giá tính thuế khâu thông quan:

Nhận quyết định ấn định thuế, nộp thuế bổ sung theo luật định

Nhận thông báo theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư 205/2010/TT-BTC và nêu ý kiến về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận mức giá do cơ quan hải quan xác định tại mẫu số 1

Trường hợp thống nhất với mức giá do cơ quan hải quan xác định: Nhận thông báo xác định trị giá của cơ quan Hải quan và nộp thuế theo mức giá do cơ quan Hải quan xác định tại Mẫu số 1

Trường hợp không thống nhất với mức giá do cơ quan hải quan xác định: Nộp khoản bảo đảm và tham gia tham vấn

Tham vấn, xác định trị giá tính thuế:

+ Nhận giấy mời tham vấn theo mẫu số 3 ban hành kèm theo Thông tư 205/2010/TT-BTC

+ Cử đại diện có thẩm quyền tham gia tham vấn theo giấy mời tham vấn

+ Nhận Thông báo theo mẫu số 4 ban hành kèm theo Thông tư 205/2010/TT-BTC về việc chấp nhận hoặc bác bỏ trị giá khai báo và Quyết định ấn định thuế

+ Nộp thuế theo quy địn

* Cơ quan hải quan:

– Kiểm tra nội dung khai báo của người khai Hải quan trên tờ khai trị giá tính thuế hàng hoá nhập khẩu (thủ công hoặc điện tử))

– Kiểm tra trị giá tính thuế khâu thông quan:

+ Bác bỏ trị giá tính thuế, ra quyết định ấn định thuế nếu phát hiện một trong các sai phạm quy định tại Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15 /12/2010.

+ Thông báo theo mẫu số 1 cho người khai Hải quan biết cơ sở, căn cứ nghi vấn mức giá khai báo, phương pháp, mức giá do cơ quan hải quan xác định trong trường hợp nghi vấn về mức giá

Trường hợp người khai thống nhất với phương pháp và mức giá do cơ quan Hải quan xác định tại mẫu số 1: Ra thông báo xác định trị giá, ấn định thuế

Trường hợp người khai không thống nhất với phương pháp và mức giá do cơ quan Hải quan xác định:

++ Tính khoản bảo đảm theo mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư 205/2010/TT-BTC

++ Yêu cầu Người khai Hải quan thực hiện khoản bảo đảm và tổ chức tham vấn

– Tham vấn, xác định trị giá tính thuế:

+ Gửi giấy mới tham vấn theo mẫu số 3 cho người khai hải quan

+ Chuẩn bị tham vấn, phân công cán bộ tham vấn và tổ chức tham vấn.

+ Trường hợp cơ quan hải quan bác bỏ mức giá khai báo

++ Xác định trị giá và ra thông báo theo mẫu số 4 cho người khai hải quan.

++ Ra Quyết định ấn định thuế

+ Trường hợp cơ quan hải quan chấp nhận mức giá khai báo: Ra thông báo theo mẫu số 4

Sau khi tham vấn, hải quan sẽ làm biên bản tham vấn, trong đó có nêu rõ những câu hỏi và trả lời trong buổi làm việc. Đồng thời, họ sẽ ra Thông báo nêu rõ ý kiến của của đại diện cơ quan hải quan. Chấp nhận hay không chấp nhận trị giá khai báo đối với hàng hóa nhập khẩu, hoặc áp đặt ở mức cụ thể nào đó.

Dựa trên kết quả tham vấn, doanh nghiệp làm thủ tục để được hoàn tiền đảm bảo. Nếu giá ban đầu được chấp nhận, hoặc áp đặt ở mức trung gian nào đó.

Xem thêm: Thủ tục tái xuất và gửi kho ngoại quan của hàng hoá miễn thuế

Một số câu hỏi trong tham vấn bạn có thể tham khảo

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp trong quá trình tham vấn, bạn có thể tham khảo:

Đề nghị Công ty trình bày mối quan hệ giữa Công ty và đối tác xuất khẩu là như thế nào?

Anh/chị có phải là người trực tiếp tham gia vào quá trình giao dịch, đàm phán và ký kết hợp đồng ngoại thương hay không? Có nắm vững mọi hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của Công ty hay không?

Đề nghị Công ty cho biết chi tiết các loại hàng hóa, các yếu tố ảnh hưởng đến giá cả của mặt hàng đang tham vấn.

Công ty đã chuyển tiền thanh toán cho người bán chưa?

Công ty có phải trả cho người bán hoặc bên thứ ba khoản tiền nào khác liên quan đến lô hàng này ngoài khoản tiền đã thanh toán cho người bán theo trị giá ghi trên Invoice không?

Công ty có khẳng định trị giá khai báo lô hàng thuộc tờ khai hải quan trên là số thực thanh toán của Công ty với đối tác không? Công ty có toàn quyền định đoạt hàng hóa sau khi nhập khẩu không?

Công ty có chứng từ bảo hiểm vận tải biển của lô hàng không?

Căn cứ thông tin tại cơ sở dữ liệu giá, cơ quan Hải quan thấy nghi vấn về tính trung thực, chính xác của trị giá khai báo; Đề nghị Công ty giải trình, chứng minh quá trình đàm phán để có được mức giá như khai báo.

Trả lời