I.C/O là gì?

Nếu công ty bạn cung cấp lắp đặt các máy móc thiết bị cho các dự án xây dụng, vật tư hạ tầng, hoặc nhập khẩu hàng hóa thương mại về Việt Nam chắc chắn đã đôi lần bạn nghe đến thuật ngữ C/O. Vậy C/O là gì mà các nhà đầu tư yêu cầu các sản phẩm hàng hóa phải có chúng?

1.Khái niệm chung về C/O

 C/O là từ viết tắt của Certificate of Origin, là giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, cấp bởi cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cho hàng hóa xuất khẩu được sản xuất tại nước đó. CO phải tuân thủ theo quy định của nước xuất khẩu và cả nước nhập khẩu, thành ra có nhiều loại CO (miễn thuế, ưu đãi thuế quan, có hạn ngạch…).

Do đó mục đích của C/O là chứng minh hàng hóa có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp về thuế quan và các quy định khác của pháp luật về XNK của hai nước nhập và xuất khẩu (nói ngắn gọn nghĩa là không phải hàng lậu hay hàng trôi nổi không có nhà sản xuất rõ ràng).

Tờ C/O mẫu

C/O mẫu

2.Tác dụng của C/O

 • Ưu đãi thuế quan: xác định được xuất xứ của hàng hóa khiến có thể phân biệt đâu là hàng nhập khẩu được hưởng ưu đãi để áp dụng chế độ ưu đãi theo các thỏa thuận thương mại đã được ký kết giữa các quốc gia.
 • Áp dụng thuế chống phá giá và trợ giá: Trong các trường hợp khi hàng hóa của một nước được phá giá tại thị trường nước khác, việc xác định được xuất xứ khiến các hành động chống phá giá và việc áp dụng thuế chống trợ giá trở nên khả thi.
 • Thống kê thương mại và duy trì hệ thống hạn ngạch: Việc xác định xuất xứ khiến việc biên soạn các số liệu thống kê thương mại đối với một nước hoặc đối với một khu vực dễ dàng hơn. Trên cơ sở đó các cơ quan thương mại mới có thể duy trì hệ thống hạn ngạch – Xúc tiến thương mại.

Các loại C/O

Là một chứng từ nằm trong bộ chứng từ xuất nhập khẩu hàng hóa, chứng từ này giúp cho hàng hóa xuất nhập khẩu được nhiều ưu đãi về thuế quan hơn: hưởng thuế suất thấp hoặc được miễn thuế. Phần này có thể chênh lệch vài % đến vài chục %, khiến số tiền thuế giảm được có thể là khá lớn. Cũng vì thế mà Hải quan soi rất kỹ khi bạn làm thủ tục hải quan với những lô hàng có CO.

Dưới đây là các mẫu giấy chứng nhận xuất xứ, các bạn nhớ lưu ý để làm CO cho chuẩn nhé:

 • C/O form A: hàng xuất khẩu sang các nước cho Việt Nam hưởng ưu đãi thuế quan phổ cập GSP
 • C/O form D: hàng xuất khẩu sang các nước ASEAN thuộc diện hưởng ưu đãi thuế quan theo hiệp định CEPT
 • C/O form E: hàng xuất khẩu sang Trung Quốc hoặc ngược lại và các nước ASEAN thuộc diện hưởng ưu đãi thuế quan theo hiệp định ASEAN – Trung Quốc (ASEAN + 1)
 • C/O form S: hàng xuất khẩu sang Lào thuộc diện hưởng ưu đãi thuế quan theo hiệp định Việt Nam – Lào
 • C/O form AK: hàng xuất khẩu sang Hàn Quốc hoặc ngược lại và các nước ASEAN thuộc diện hưởng ưu đãi thuế quan theo hiệp định ASEAN-Hàn Quốc (ASEAN + 2)
 • C/O form AJ: hàng xuất khẩu sang Nhật Bản hoặc ngược lại và các nước ASEAN thuộc diện hưởng ưu đãi thuế quan theo hiệp định ASEAN-Nhật Bản (ASEAN + 3)
 • C/O form GSTP: hàng xuất khẩu sang các nước tham gia hệ thống ưu đãi thương mại toàn cầu (GSTP) cho Việt Nam hưởng ưu đãi GSTP
 • C/O form B: hàng xuất khẩu sang tất cả các nước, cấp theo quy định xuất xứ không ưu đãi
 • C/O form ICO: cấp cho sản phẩm từ cà phê trồng và thu hoạch tại Việt Nam xuất khẩu sang tất cả các nước theo quy định của Tổ chức cà phê thế giới (ICO)
 • C/O form Textile (gọi tắt là form T) cấp cho hàng dệt may xuất khẩu sang EU theo hiệp định dệt may Việt Nam-EU
 • C/O form Mexico: (thường gọi là anexo III) cấp cho hàng dệt may, giày dép xuất khẩu sang Mexico theo quy định của Mexico
 • C/O form Venezuela: cấp cho hàng xuất khẩu sang Venezuela theo quy định của Venezuela
 • C/O form Peru: cấp cho hàng giày dép xuất khẩu sang Peru theo quy định của Peru

II.Thủ tục cấp C/O

1.Cơ quan thẩm quyền cấp C/O

Bộ công thương là cơ quan Tổ chức thực hiện cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, trực tiếp cấp hoặc ủy quyền cho một số cơ quan, tổ chức đảm nhận công việc này. Mỗi cơ quan được cấp một số loại CO nhất định:

VCCI: cấp CO form A, B…

Các Phòng Quản lý XNK của Bộ Công thương: cấp CO form D, E, AK …

Các Ban quản lý KCX-KCN được Bộ Công thương ủy quyền: cấp CO form D, E, AK…

2. Quy Trình xin cấp C/O

Trình tự các bước xin cấp CO

A). Các bước thực hiện trước khi đề nghị cấp C/O

Bước 1: Kiểm tra xem sản phẩm có xuất xứ thuần túy theo quy định phù hợp hay không. Nếu không, chuyển sang bước 2;

Bước 2: Xác định chính xác mã số HS của sản phẩm xuất khẩu (4 hoặc 6 số H.S đầu là cơ sở để xác định xuất xứ hàng hóa theo quy định);

Bước 3: Xác định nước nhập khẩu hàng hóa mà quốc gia đó có FTA với Việt Nam/ASEAN và/hoặc cho Việt Nam hưởng ưu đãi thuế quan GSP hay không. Nếu có, chuyển sang bước 4;

Bước 4: Kiểm tra xem sản phẩm xuất khẩu có thuộc danh mục các công đoạn chế biến đơn giản (không đầy đủ) hay không theo quy định phù hợp. Nếu có, sản phẩm đó sẽ không có xuất xứ theo quy định. Nếu không, chuyển tiếp sang bước 5.

Bước 5: So sách thuế suất để chọn mẫu CO (nếu có) để đề nghị cấp nhằm đảm bảo hàng hóa xuất khẩu được hưởng mức ưu đãi thuế nhập khẩu thấp nhất;

 Bước 6: Kiểm tra xem sản phẩm có đáp ứng quy định xuất xứ phù hợp hay không.

VD: EU – Annex 13, Turkey – Annex II, Japan – Annex 5, …

B). Thủ tục cấp C/O

Bước 1: Đăng ký Hồ sơ thương nhân

a) Khi nộp đơn đề nghị cấp C/O lần đầu tiên cho Tổ chức cấp C/O, Người đề nghị cấp C/O phải nộp những giấy tờ sau:

 • Đăng ký mẫu chữ ký của Người được ủy quyền ký Đơn đề nghị cấp C/O và con dấu của thương nhân (Phụ lục I);
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân (bản sao có dấu sao y bản chính);
 • Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế (bản sao có dấu sao y bản chính);
 • Danh mục các cơ sở sản xuất của thương nhân.

b) Mọi sự thay đổi trong Hồ sơ thương nhân phải được thông báo kịp thời cho Tổ chức cấp C/O nơi liên hệ để được cấp CO. Hồ sơ thương nhân phải được cập nhập hai (02) năm một lần;

c) Thương nhân đề nghị cấp C/O chỉ được xem xét giải quyết việc cấp C/O tại nơi đã đăng ký Hồ sơ thương nhân;

d) Các trường hợp trước đây đã xin cấp C/O nhưng chưa đăng ký Hồ sơ thương nhân phải được thực hiện trong vòng ba (03) tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ.

Cán bộ tiếp nhận sẽ kiểm tra và thông báo cho thương nhận một trong các trường hợp sau:

 • Chấp nhận cấp CO và thời gian thương nhân sẽ được cấp.
 • Đề nghị bổ sung chứng từ (ghi rõ loại chứng từ còn thiếu).
 • Đề nghị kiểm tra lại chứng từ (nêu cụ thể thông tin cần kiểm tra).
 • Từ chối cấp CO trong các trường hợp theo pháp luật quy định.

Bước 3: Trả Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O).

C).Hồ sơ đề nghị cấp C/O

a) Bộ hồ sơ đề nghị cấp C/O bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp C/O đã được khai hoàn chỉnh, hợp lệ;
 • Mẫu CO đã được khai hoàn chỉnh bao gồm một (01) bản gốc và ba (03) bản sao. Bản gốc và một bản sao sẽ được Người xuất khẩu gửi cho Người nhập khẩu để nộp cho cơ quan hải quan tại cảng hoặc địa điểm nhập khẩu. Bản sao thứ hai sẽ do Tổ chức cấp CO lưu. Bản sao còn lại sẽ do Người xuất khẩu giữ. Trong trường hợp do yêu cầu của nước nhập khẩu, Người đề nghị cấp C/O có thể đề nghị Tổ chức cấp CO cấp nhiều hơn ba (03) bản sao của C/O;
 • Tờ khai hải quan xuất khẩu đã làm thủ tục hải quan (bản sao có chữ ký của người có thẩm quyền và dấu “sao y bản chính), trừ các trường hợp hàng xuất khẩu không phải khai báo tờ khai hải quan xuất khẩu theo qui định của pháp luật. Trong trường hợp có lý do chính đáng Người đề nghị cấp C/O có thể nộp sau chứng từ này nhưng không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày cấp C/O;

b) Nếu xét thấy cần thiết, Tổ chức cấp CO có thể yêu cầu Người đề nghị cấp C/O cung cấp thêm các chứng từ liên quan đến sản phẩm xuất khẩu như: Tờ khai hải quan nhập khẩu nguyên, phụ liệu; giấy phép xuất khẩu; hợp đồng mua bán; hóa đơn giá trị gia tăng mua bán nguyên phụ liệu trong nước; mẫu nguyên, phụ liệu hoặc sản phẩm xuất khẩu; vận đơn đường biển; vận đơn đường không và các chứng từ khác để chứng minh xuất xứ của sản phẩm xuất khẩu;

c) Đối với các doanh nghiệp tham gia EcoSys, mọi chứng từ sẽ được thương nhân ký điện tử và truyền tự động tới các Tổ chức cấp CO. Các Tổ chức cấp CO căn cứ vào hồ sơ trên mạng để kiểm tra tính hợp lệ của thông tin và cấp CO cho thương nhân khi nhận được bộ hồ sơ đầy đủ bằng giấy.

D.Thời hạn cấp C/O

 • Thời hạn cấp C/O không quá ba (03) ngày làm việc kể từ thời điểm Người đề nghị cấp CO nộp Bộ hồ sơ đầy đủ và hợp lệ;
 • Trong trường hợp cần thiết, Tổ chức cấp CO cũng có thể tiến hành kiểm tra tại nơi sản xuất nếu thấy rằng việc kiểm tra trên Bộ hồ sơ là chưa đủ căn cứ để cấp CO hoặc phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật đối với các CO đã cấp trước đó. Kết quả kiểm tra này phải được ghi biên bản. Biên bản phải được cán bộ kiểm tra, Người đề nghị cấp CO hoặc người xuất khẩu ký. Trong trường hợp Người đề nghị cấp CO và/hoặc Người xuất khẩu không ký vào biên bản, cán bộ kiểm tra sẽ ký xác nhận sau khi nêu rõ lý do. Thời hạn cấp CO đối với trường hợp này không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày Người đề nghị cấp nộp Bộ hồ sơ đầy đủ;

Vậy là về phần giới thiệu  và quy trình xin cấp phép CO chúng tôi đã nêu khá chi tiết và rõ ràng, mọi thắc mắc cần giải đáp hãy liên hệ với chúng tôi.

Nếu thấy hay, hãy like +share để ủng hộ chúng tôi.

Trả lời