I.Phân luồng hải quan là gì?

Phân luồng hải quan là công cụ, thủ tục giúp cho Hải Quan thực hiện giám sát, kiểm tra và quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu ở Việt Nam.

Phòng phân luồng hải quan

Hiện nay có 3 luồng phân hàng hóa đó là:

 • Luồng Xanh: Miễn kiểm tra chi tiết hồ sơ, miễn kiểm tra thực thế hàng hóa
 • Luồng Vàng: Kiểm tra chi tiết hồ sơ, miễn kiểm tra thực thế hàng hóa
 • Luồn Đỏ: Kiểm tra chi tiết hồ sơ, kiểm tra thực thế hàng hóa

Việc phân luồng hàng hóa bằng 3 màu sắc cũng như 3 màu sắc của tín hiệu đèn giao thông. Hàng hóa nào tuân thủ đúng theo các quy định của hải quan sẽ nhanh chóng được thông quan nhanh chóng(luồng xanh và vàng,  hàng hóa nào có dấu hiệu nhiều vi phạm sẽ bị kiểm tra chặt chẽ hơn(luồng đỏ)

II. Quy trình thực hiện phân luồng và quy định về kiểm tra thực tế hàng hóa.

1.Quy trình thực hiện

Quy trình thủ tục hải quan đối với thương mại gồm 5 bước theo QĐ 874/QĐ-TCHQ  ngày 15/5/2006 cảu tổng cục Hải Quan:

 • Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ , kiểm tra sơ bộ, đăng ký tờ khai, quyết định hình thức, mức độ kiểm tra
 • Bước 2: Máy tính tự động xử lý và đưa ra lệnh hình thức và mức độ kiểm tra
 • Bước 3: Kiểm tra thực tế hàng hóa
 • Bước 4: Thu lệ phí hải quan, đóng dấu “ đã làm thủ tục Hải Quan” và trả tờ khai
 • Bước 5: Phúc tập hồ sơ.

Quy trình phân luồng hải quan

Như vậy theo sơ đồ, hàng hóa được phân luồng tại bước 2, theo đó lệnh hình thức sẽ đưa ra kết quả mức độ kiểm tra hàng hóa .

 2.Hàng hóa sẽ được phân vào các luồng:

 i. Luồng Xanh

Doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định pháp luật của nhà nước về Hải Quan , và được miễn kiểm tra chứng từ, miễn kiểm tra hàng hóa.Đồng thời đi thẳng đến  bước thu lệ phí và đóng dấu

 ii.Luồng Vàng

Hệ thống đưa ra kết quả kiểm tra là luồng vàng, thì hàng hóa phải được kiểm tra chi tiết hồ sơ và miễn kiểm tra thực tế hàng hóa.

Trong trường hợp này , Hải Quan áp dụng điều 11/ nghị đinh 154/2005/NĐ-CP miễn kiểm tra chi tiết đối với một số mặt hàng khi:

 • Miễn kiểm tra mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu nếu doanh nghiệp chấp hành tốt
 • Hàng xuất khẩu( ngoại trừ hàng xuất khẩu được là từ nguyên liệu nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu có điều kiện theo chính sách quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa)
 • Máy móc thiết bị có giá trị tạo tài sản cố định được miễn thuế như dự dán đầu tư trong nước và nước ngoài.
 • Hàng hóa từ nước ngoài được đưa vào khu thương mại tự do, kho hải quan, cảng trung chuyển,hàng quá cảnh hay trường hợp cứu trợ khẩn cấp theo quy định của pháp luật tại khoản 1 điều 35 Luật Hải Quan.

 iii.Luồng Đỏ

Trường hợp kết quả đưa ra luồng đỏ, cơ quan hải quan sẽ kiểm tra chi tiết hồ sơ đồng thời kiểm tra chi tiết hàng hóa. Sẽ có 3 mức độ kiểm tra thực tế:

 1. Kiểm tra toàn bộ lô hàng
 2. Kiểm tra thực tế 10% lô hàng, nếu phát hiện vi phạm thì tiếp tục kiểm tra, nếu không phát hiện vi phạm thì kết thúc kiểm tra.
 • Kiểm tra thực tế 5% lô hàng, nếu phát hiện vi phạm , tiếp tục kiểm tra để đánh gia vi phạm, nếu không vi phạm thì kết thúc kiểm tra.

3. Nghị định về kiểm tra thực tế hàng hóa.

Theo nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005, quy định về mức độ kiểm tra thực tế hàng hóa: Nếu hàng hóa của doanh nghiệp kinh doanh chấp hành tốt các quy định của pháp luật về hải quan, toàn bộ lô hàng sẽ được miễn kiểm tra thực tế. Hàng hóa sẽ được phân luồng xanh hoặc vàng.

Trường hợp hàng hóa xuất nhập khẩu của các chủ hàng nhiều lần vi phạm luật Hải Quan, hàng hóa thuộc diện miễn kiểm tra thực tế nhưng cơ quan hải quan phát hiện có dấu hiệu vi phạm qua phân tích thông tin thì hàng hóa của bạn sẽ buộc phải kiểm tra thực tế.

Các mức độ kiểm tra thực tế lo hàng tại luồng đỏ:

 1. Tiến hành kiểm tra toàn bộ lô hàng đối với hàng hóa xuất nhập khẩu nhiều lần vi phạm pháp luật về Hải Quan.
 2. Tiến hành kiểm tra 10% lô hàng đối với hàng hóa thuộc diện miễn kiểm tra thực tế nhưng Hải Quan phát hiện có dấu hiệu sai sót.
 3. Kiểm tra xác suất tối đa 5% tổng số tờ khai Hải Quan hoặc kiểm tra thực tến không quá 5% lô hàng: Được tiến hành nhằm đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật về hải quan của chủ hàng.Trường hợp thực tế nếu không phát hiện vi phạm thì kết thúc kiểm tra.

III.Kết Luận

Thời đại phát triển khoa học và công nghệ hiện đại, công tác thông quan hàng hóa ngày càng được đồng bộ hóa và hiện đại hóa bằng các thủ tục khai hải quan điện tử hay các hệ thống xử lý thông tin tự động, đưa ra các mức độ kiểm tra khách quan. Phân luồng được chia thành 3 màu sắc Xanh-Vàng-Đỏ giúp cho Hải Quan thực hiện tốt quá trình quản lý xuất nhập khẩu, dễ dàng phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật trong kinh doanh, ngăn chặn các  nguồn cung ứng hàng không roc nguồn gốc xuất xứ,, hàng nhái, hàng kém chất lượng nhập vào Việt Nam.

Sau bài viết này hi vong mọi người sẽ hiểu sơ qua được quá trình phân luồng hàng quá, có thêm các kiến thức bổ ích về các quy định phát luật về hải quan

Trả lời