Công ty bạn lần đầu sử dụng dịch vụ nhập khẩu ủy thác ? Bạn sắp ký kết hợp đồng với công ty trung gian nhưng bạn chưa biết Ai đứng tên nộp thuế khi nhập khẩu ủy thác hàng Trung Quốc để hợp pháp lý trên giấy tờ? Đừng lo lắng, Nguyên Anh Logistics sẽ giải đáp giúp bạn

Đối tượng nhập khẩu ủy thác hàng trung quốc

 

Ai đứng tên nộp thuế khi nhập khẩu ủy thác

Có nhiều bạn thắc mắc tại sao doanh nghiệp phải làm xuất nhập khẩu ủy thác, sao không làm trực tiếp cho đỡ tốn kém và thủ tục rườm rà. Nếu đơn giản như vậy thì có lẽ loại hình xuất nhập khẩu ủy thác đã không xuất hiện. Trên thực tế dịch vụ xuất nhập khẩu ủy thức mang lại nhiều sự tiện ích cho những đối tượng muốn xuất nhập khẩu nhưng bản thân không thể làm như:

  • Là cá nhân, không phải là công ty nên không có chức năng nhập khẩu.
  • Doanh nghiệp có chức năng nhập khẩu, tuy nhiên mặt hàng muốn nhập không nằm trong danh sách các hàng được phép nhập khẩu (mỗi doanh nghiệp chỉ được nhập khẩu 1 số mặt hàng nhất định trong giấy phép nhập khẩu).
  • Doanh nghiệp có đầy đủ chức năng, tuy nhiên đây là một mặt hàng mới, doanh nghiệp cảm thấy không đủ kinh nghiệm nhập (đặc biệt đối với các mặt hàng khó nhập khẩu vào VN, bị yêu cầu nhiều giấy tờ, thủ tục… ) , nên ưu tiên phương pháp thuê công ty dịch vụ để ủy thác nhập khẩu làm vì họ có nhiều kinh nghiệm giải quyết mọi việc nhanh hơn.
  • Doanh nghiệp mới thành lập, chưa rõ các quy trình và hình thức làm việc với hải quan cũng như quy trình nhập khẩu hàng hóa, cần thuê bên dịch vụ làm mẫu.
  • Không tin tưởng shipper đầu Trung Quốc, cần thuê công ty FWD có đại lý đầu người bán, để liên hệ, thay mặt kiểm tra hàng hóa thực bên trong, quá trình đóng hàng, kiểm chứng công ty của shipper không phải công ty ảo… (Lúc này shipper phải thuê bên dịch vụ làm theo điều kiện EXW(*) để kiểm tra ngay từ khâu đầu tiên tại xưởng người bán).

Tham khảo thêm Dịch vụ của Nguyên Anhhttps://nguyenanhlogistics.com/uy-thac-xuat-nhap-khau/

Ai đứng tên nộp thuế khi  nhập khẩu ủy thác hàng trung quốc

Để trả lời cho câu hỏi trên, các bạn cùng đọc qua hợp đồng nhập khẩu ủy thác và trách nhiệm các bên để hiểu rõ hơn

Hợp đồng nhập khẩu ủy thác hàng trung quốc

Để thực hiện việc nhập khẩu ủy thác, phải thực hiện 2 hợp đồng:

+ Hợp đồng ủy thác nhập khẩu được ký kết giữa bên giao nhập khẩu và bên nhận nhập khẩu, trong đó có quy định các điều khoản có liên quan đến nghĩa vụ của mỗi bên tham gia hợp đồng.

+ Hợp đồng này chịu sự điều chỉnh của luật kinh doanh trong nước.

+ Hợp đồng mua bán ngoại thương được thực hiện giữa bên nhận nhập khẩu ủy thác và bên nước ngoài, trong đó có điều khoản quy định về nhập khẩu hàng hóa. Hợp đồng này chịu sự điều chỉnh của luật kinh doanh trong nước, luật kinh doanh quốc tế và luật của nước xuất khẩu.

Ai đứng tên nộp thuế khi nhập khẩu ủy thác

 

Bên giao ủy thác nhập khẩu (bên ủy thác) có trách nhiệm

+ Căn cứ hợp đồng ủy thác nhập khẩu để chuyển vốn cho bên nhận ủy thác nhập khẩu.

+ Quản lý số tiền giao cho bên nhận ủy thác nhập khẩu để nhập khẩu hàng hóa và nộp các khoản thuế liên quan đến hàng nhập khẩu.

+ Tổ chức nhận hàng hóa nhập khẩu khi bên nhận nhập báo hàng đã và đến cảng.

+ Thanh toán hoa hồng ủy thác nhập khẩu căn cứ vào tỷ lệ % hoa hồng đã quy định trong điều khoản hợp đồng cùng các chi phí khác (nếu có).

Bên nhận nhập khẩu ủy thác (bên nhận ủy thác) có trách nhiệm

+ Đứng ra ký kết hợp đồng mua – bán ngoại thương

+ Nhận tiền của bên giao nhập khẩu để thanh toán với người xuất khẩu hàng hóa và nộp các khoản thuế liên quan đến nhập khẩu.

+ Đứng ra nhập khẩu hàng hóa, thanh toán và tham gia các khiếu nại tranh chấp xảy ra.

+ Phải trả tiền chi phí nếu trong điều khoản hợp đồng quy định người nhận ủy thác nhập khẩu phải chịu.

+ Chịu trách nhiệm kê khai và nộp thuế nhập khẩu hàng hóa thuế giá trị gia tăng hay thuế tiêu thụ đặc biệt của hàng hóa nhập khẩu theo từng lần nhập khẩu với cơ quan hải quan.

+ Được hưởng hoa hồng (phí ủy thác) theo tỷ lệ % quy định trong điều khoản hợp đồng ủy thác.

+ Theo chế độ hiện hành, bên ủy thác nhập khẩu giao quyền nhập khẩu hàng hóa cho bên nhận ủy thác trên cơ sở hợp đồng ủy thác nhập khẩu hàng hóa.

Đọc tiếp: https://nguyenanhlogistics.com/nhap-khau-uy-thac-la-gi/

Ai đứng tên nộp thuế khi nhập khẩu ủy thác

Như vậy bên nhận ủy thác nhập khẩu thực hiện dịch vụ nhận ủy thác nhập khẩu hàng hóa, chịu trách nhiệm kê khai và nộp các loại thuế của hàng nhập khẩu và lưu giữ các chứng từ liên quan đến lô hàng nhập khẩu như hợp đồng ủy thác nhập khẩu, hợp đồng nhập khẩu hàng hóa ký với nước ngoài, hóa đơn thương mại do người bán (nước ngoài xuất), tờ khai hàng hóa nhập khẩu và biên lại GTGT đối với hoa hồng ủy thác.

Trả lời