BAF – Phụ phí nhiên liệu

Phụ phí nhiên liệu BAF Là khoản phụ phí (ngoài cước biển) hãng tàu thu từ chủ hàng để bù đắp chi phí phát sinh do biến động giá nhiên liệu, tương đương với thuật ngữ FAF (Fuel Adjustment Factor).

Dầu mỏ

Dầu mỏ

Phụ phí nhiên liệu được áp dụng từ sau “Khủng hoảng dầu lửa” (oil price shocks) vào năm 1973 khi giá nhiên liệu tăng vọt với biên độ lớn.Khi các nước thuộc Tổ chức các quốc gia Ả Rập xuất khẩu dầu mỏ tuyên bố ban hành lệnh cấm vận hay nói cách khác là quyết định ngừng sản xuất dầu mỏ sang các nước ủng hộ Israel trong cuộc chiến tranh Yom Kippur, cụ thể ở đây là nước Mỹ. Từ đó, hệ số điều chỉnh giá nhiên liệu, phụ phí nhiên liệu, hay những phụ phí có tên tương tự tiếp tục được sử dụng như một đặc trưng trong giá dịch vụ vận tải tàu chợ.

Lý do có phụ phí này là các tàu container thường có công suất rất lớn, mà cần phải duy trì vận hành đảm bảo cung cấp dịch vụ vận chuyển nhanh, do đó lượng tiêu thụ nhiên liệu là rất lớn. Khi giá dầu tăng đột ngột, các hãng tàu, công hội, không thể điều chỉnh giá cước đủ kịp thời để đối phó với ảnh hưởng bất lợi. Trong trường hợp như vậy, việc điều chỉnh phụ phí nhiên liệu BAF linh hoạt khi giá cước không đổi là một công cụ hữu hiệu giúp hãng tàu bù đắp chi phí do giá dầu tăng.

Phụ phí nhiên liệu BAF theo của hãng tàu có thể được thể hiện khác nhau . Phụ phí này có thể được tính dưới theo phần trăm của cước biển, hoặc một khoản tiền cụ thể trên đơn vị hàng hóa hàng, hay cũng có thể tính gộp cho mỗi container. Theo điều kiện thực tế, hãng tàu có thể giảm Phụ phí nhiên liệu BAF khi phù hợp, chẳng hạn khi giá nhiên liệu ở các cảng trung gian giảm. mà giá cước lại không thể thay đổi, thì phụ phí nhiên liệu BAF sẽ giúp giảm chi phí cho khách hàng.

Trả lời