ký-mã-hiệu-container

Bạn muốn tính số kiểm tra container để đảm bảo số container đúng hay không? Bạn cần tìm hiểu cách tính số kiểm tra container để phục vụ nghiên cứu, học tập? Ở bài viết này mình sẽ giải thích cho các bạn cách tính

ký-mã-hiệu-container

Số kiểm tra container để làm gì?

Chữ số kiểm tra container là chữ số cuối cùng (trong bảy chữ số) trên vỏ container. Chữ số này thường được viết tách riêng trong một ô hình chữ nhật bao quanh

Theo quy định về ký mã hiệu container, mỗi container gồm có một dãy 10 ký tự để nhận biết. Trong đó có 4 chữ cái và 6 chữ số (Ví dụ: SUDU307007). Với các container tiêu chuẩn, chữ số này là duy nhất và không có 2 container trùng 1 mã số

Trong quá trình vận chuyển, số container được nhiều đối tượng sử dụng (chủ hàng, forwarder, hãng tàu, dịch vụ hải quan…) với tần suất nhiều lần, trên nhiều chứng từ (B/L, Manifest, D/O…) sẽ dễ xảy ra nhập nhầm số container dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Để giảm thiểu nguy cơ này, người ta dùng một chữ số thứ 7 để kiểm tra (check digit). Số kiểm tra này là kết quả tính toán theo quy tắc đã định của 10 ký tự nêu trên, nếu nhập nhầm số, chữ số kiểm tra sẽ khác với số thực tế, nhờ đó người ta phát hiện ra lỗi

Chẳng hạn số container là SUDU307007 có chữ số kiểm tra là 9. Giả sử người nhập số container sai một ký tự thành SUDU307107, khi đó số kiểm tra sẽ phải là 5 (không đúng với 9). Sự sai khác này chỉ ra việc nhập số container đã bị sai sót, cần kiểm tra lại

Thường thì có thể kiểm tra bằng cách tự tính tay nhưng cách này lại phức tạp nên có một số người đã viết hàm Excel để hỗ trợ việc kiểm tra nhanh chóng

Cách tính số kiểm tra container

Về lý thuyết, mọi người đều có thể kiểm tra tính chính xác của số container bằng hệ số kiểm tra.

Dưới đây, tôi sẽ minh họa cách tính cho số container trong ví dụ nêu trên: SUDU137007. 

Các bước tính số kiểm tra container

Bước 1. Quy đổi chữ cái thành số

Do tiếp đầu ngữ SUDU là chữ cái, nên cần quy đổi các chữ này ra số để có thể tính toán. Mỗi chữ cái Latin được gán một số nhất định như trong bảng dưới đây, bắt đầu từ 10 tăng dần lên đến 38

Lưu ý: các số tăng dần nhưng bỏ quá các số 11, 22, 33 (bội số của 11), vì bước tiếp theo sẽ có phần chia cho 11, nên phải bỏ qua giá trị này để tránh bị sai số

A B C D E F G H I J K L M
10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24
 
N O P Q R S T U V W X Y Z
25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38

Bước 2. Thay tiếp đầu ngữ thành số

Thay 4 chữ trong tiếp đầu ngữ SUDU bằng 4 số tương ứng trong bảng trên (phần màu vàng trong bảng dưới). Phần số 307007 sẽ được giữ nguyên, ta có cột (b) bảng dưới.

Trong cột (c), lấy 2 lũy thừa lần lượt từ 0 đến 9.

Sau đó, lấy số trong cột (b) nhân tương ứng với số trong cột (c) sẽ được kết quả trong cột (e).

Kí tự Số tương ứng Lũy thừa 2n Chi tiết Tách số
(a) (b) (c) (b)x(c) (e)
S 30 20 30 x 20 30
U 32 21 32 x 21 64
D 14 22 14 x 22 56
U 32 23 32 x 23 256
3 3 24 3 x 24 48
0 0 25 0 x 25 0
7 7 26 7 x 26 448
0 0 27 0 x 27 0
0 0 28 0 x 28 0
7 7 29 7 x 29 3584
Tổng 4486

Bước 3. Tính số kiểm tra

Tính tổng các số trong cột (e) trong bảng trên được 4486, rồi đem chia cho 11. Số dư của phép tính chia này chính là số kiểm tra đang cần tìm: 4486 : 11 = 408 dư 9.

Vậy số kiểm tra của container SUDU 307007 là 9.

Trên đây mình đã giải thích cách tính số kiểm tra container, nếu có bất kỳ vấn đề gì cần hỗ trợ bạn có thể để lại bình luận bên dưới để được giải đáp.

Chúc bạn luôn thành công trong cuộc sống và sự nghiệp

 

Trả lời