I.Thông số kỹ thuật  Tàu Atlantic Ocean

1.Giới thiệu

Tàu  Atlantic Ocean là loại tàu chở hàng, thuộc sở hữu của Công ty CP thương mại và vận tải biển Đại Tây Dương, được đóng vào năm 1996. Số hiệu thân tàu  là SB-423. Được đóng tàu tại nhà máy Dae Sun Shipbuilding Co. Ltd., Hàn Quốc, với sô đăng ký hành chính là VN-1899-VT.

Tàu Atlantic Ocean

Tàu Atlantic Ocean

2. Thông số kỹ thuật chính của tàu Atlantic Ocean

Sau đây, Nguyên Anh cung cấp thông số kỹ thuật của Atlantic Ocean

Bạn có quan tâm đến lịch trình đi thuyền của tàu ATLANTIC OCEAN không?
Các cuộc gọi và lịch trình đi thuyền của ATLANTIC OCEAN trong những tháng qua được liệt kê bên dưới như được phát hiện bởi hệ thống theo dõi tàu AIS . Hiện tại  ATLANTIC OCEAN đang ở điểm đến tiếp theo của cô đến DANANG và thời gian đến dự kiến ​​(ETA) vào khoảng 22 tháng Sáu, 02:00 . VesselFinder cũng thu thập và lưu giữ thông tin chi tiết về lịch sử chuyển động của tàu (ví dụ: theo dõi tàu) trong 7 ngày qua (tối đa).

Như trên chúng tôi đã giới thiệu sơ qua về  Atlantic Oceac, hiện tại tàu vẫn đang hoạt động bình thường, vẫn vận chuyển những chuyến hàng.Vị trí hiện tại tàu ATLANTIC OCEAN là 16.13067 N / 108.2001 E vào ngày 23 tháng 6 năm 2018 21:03 UTC .

 

Trả lời