Thủ tục Đăng ký và thanh toán E-Port

Nguyên Anh logistics xin chào tất cả các bạn! Khi nhắc đến lĩnh vực xuất nhập khẩu thì không thể thiếu được một nghiệp vụ rất quan trọng, đó là nghiệp vụ khai báo chứng từ đính kèm trên phần mềm khai hải quan điện tử. vậy khai hải quan điện tử là gì? Và cách hướng dẫn khai báo chứng từ hãy cùng chúng tôi trải nghiệm nhé!

Khai hải quan điện tử là gì?

Khai hải quan điện tử: Là hình thức nhập thông tin hải quan bằng phần mềm được cài đặt sẵn trên máy tính, sau đó làm thao tác truyền tờ khai hải quan tới cơ quan hải quan qua mạng, tiến hành thông quan hàng hóa.

Hiện tại có 2 phần mềm dùng để khai hải quan điện tử đó là Phần mềm Thái Sơn ( Ecus, bản mới nhất là Ecus 5), và FPT ( tên là FPT.TQDT, nâng cấp từ AiKTX hay FPT.KTX). Năm 2014, ngành hải quan đã đưa vào áp dụng Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS do Nhật Bản tài trợ.Hệ thống VNACCS/VCIS bao gồm nhiều phần mềm.Trong đó, chủ hàng sẽ quan tâm nhiều đến những phần mềm sau, đặc biệt là phần mềm khai hải quan điện tử:

  • Khai báo điện tử (e-Declaration);
  • Manifest điện tử (e-Manifest).
  • Hóa đơn điện tử (e-Invoice);
  • C/O điện tử (e-C/O);
  • Thanh toán điện tử (e-Payment);

Hướng dẫn khai báo chứng từ

Theo TT 39/2018/TT-BTC, tất cả các chứng từ như Airway Bill / Bill of Lading…., Packing List, Commercial Invoice, C/O, Giấy phép nhập / xuất khẩu, giấy đăng ký KTCL chuyên nghành… đều phải được khai báo lên hệ thống HQ điện tử.

Hiện tại, các DN CPN đang sử dụng services AUTO_ECUS5VNACCS do Thái Sơn cung cấp về truyền tự động tờ khai HQ VNACCS nhưng chưa có cơ chế truyền chứng từ đính kèm qua Hệ thống TNTT ECUSTOM 5 (hệ thống tiệp nhận tập trung ECUSTOM v5).

Chính vì vậy đề truyền các chứng từ đính kèm này thì phải dùng trương trình ECUS5VNACCS public do Thái Sơn cung cấp cho các DN ngoài để khai báo:

Sau khi, cài đặt trương trình ECUS5 VNACCS, sẽ kết nối vào CSDL chung hiện hành đang chạy services AUTO_ECUS

– Sẽ tiến hành khai báo chừng từ đính kèm riêng cho từng tờ khai HQ:

Bước 1: cấu hình Hệ Thống

Vào Menu “Hệ Thống” sẽ hiện Thông tin DN là đại lýàcheck vào ô “Là Đại Lý Khai Bao HQ” bấm GHI.

Nếu thông tin DN bị sai, chọn “Đăng ký lại thông tin Doanh nghiệp”

Bước 2: chọn DN khai báo HQ

Chọn DN muốn khai bào HQ (thường là DN có MST: 9999999999998 – Cá nhân, tổ chức không có MST)

Bước 3: Mở tờ khai HQ cần khai báo chứng từ đính kèm (tờ khai HQ đã khai chứng thức IDC và có phân luồng).

– Mở tờ khai HQ cần khai báo chừng từ đính kèm – vào Tab “Quản Lý Tờ Khai” mục Quản lý các nghiệp vụ bổ sung – chọn “Chứng từ khác”

– Chọn “Thêm mới”

– Thêm chứng từ đính kèm vào:

+ Số chừng từ: điền vào số chứng từ (số Airway Bill / số Bill of Lading…, số Packing List, số Commercial Invoice, số C/O, số Giấy phép nhập / xuất khẩu, số giấy đăng ký KTCL chuyên nghành… )
+ Ngày chứng từ: điền vào ngày của chứng từ đính kèm.
+ Tên Chứng từ: điền vào tên chứng từ (Airway Bill, CO, Giấy Phép, Invoice…)
+ Nơi Phát hành: nơi phát hành chứng từ
+ Loại: chọn loại chứng từ phù hợp (trong trường hợp không có thì chọn “Chứng từ khác”)
+ File đính kèm: bấm vào nút “File đính kèm” – chọn đường dẫn đến file muốn đính kèm lên (LƯU Ý: file đính kèm KHÔNG quá 2 MB) và bấm GHI.
+ Có thể đính kèm nhiều file cùng lúc, nhưng lưu ý các file cộng lại không được quá 2 MB.

Bước 4: Khai Báo chứng từ

Lưu Ý: máy khai báo chứng từ đính kèm phải là máy có gắn chữ ký số.

– Chọn “Khai Báo” àthông báo chứng từ sẽ được gửi đến chi cục HQ: chọn “YES”
– Bấm vào “XNKB” (Xác Nhận Khai Báo) àsẽ trã về thông báo  “khai báo thành công và cấp số tiệp nhận khai báo”

Xem thêm: 

Thủ tục Đăng ký và thanh toán E-Port

Hướng dẫn khai vận chuyển kết hợp trên tờ khai XNK tại chỗ

Những thay đổi trên phần mềm ECUS5VNACCS đáp ứng thông tư 39/2018/TT-BTC

Tin đưa ngày: 15/06/2018 09:31:12

Bắt đầu từ ngày 05/06/2018 thông tư 39/2018/TT-BTC chính thức có hiệu lực, quy định về thủ tục Hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu – nhập khẩu ,trong đó có một số thay đổi với loại hình Sản xuất xuất khẩu, Gia công và Chế xuất.

Bắt đầu từ ngày 05/06/2018 thông tư 39/2018/TT-BTC chính thức có hiệu lực, quy định về thủ tục Hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu – nhập khẩu., trong đó có một số thay đổi với loại hình Sản xuất xuất khẩu, Gia công và Chế xuất, và cụ thể như sau:

Khai báo thông tin hợp đồng tại chỉ tiêu giấy phép trên tờ khai hải quan (Mã loại giấy phép là “HDGC”, số giấy phép điền “Số tiếp nhận của Hợp đồng gia công”) quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 56 Thông tư này.

Khai báo mã hàng tại chỉ tiêu mô tả hàng hóa theo hướng dẫn của Phụ lục II ban hành kèm Thông tư trên tờ khai hải quan đối với các loại hình Gia công, Sản xuất xuất khẩu, Chế xuất.

Khai báo chứng từ điện tử bổ sung hồ sơ hải quan.

Thực hiện thông báo Hợp đồng gia công. Phụ lục HĐGC quy định tại Khoản 2 Điều 56 Thông tư (Hợp đồng khai báo được hệ thống duyệt tự động).

Thực hiện thông báo Nguyên liệu, vật tư, Sản phẩm xuất khẩu.

Thực hiện thông báo định mức Gia công, SXXK và Chế xuất quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 60 Thông tư (cùng thời điểm báo cáo quyết toán)

Theo thông tư mới này, doanh nghiệp phải thực hiện khai báo Hợp đồng gia công, Danh mục nguyên vật liệu, vật tư, sản phẩm xuất khẩu và Định mức.

Trên phần mềm đã thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp sau khi nhập xong các danh mục, hợp đồng gia công, định mức sẽ thực hiện khai báo dữ liệu tới hệ thống tiếp nhận của Hải quan.

Có thể bạn quan tâm: Nhập hàng Trung Quốc tận gốc uy tín

Trả lời