khai-báo-hải-quan

Việc hiểu và nắm rõ các văn bản pháp luật hải quan là một trong những điều cần thiết đối với những người làm thủ tục xuất nhập khẩu, thông quan hàng hóa. Việc hiểu được những điều này sẽ giúp bạn tránh được những phiển toái, trục trặc trong việc lên tờ khai, thông quan hàng hóa. Nắm được nội dung của các văn bản pháp luật hải quan này đã có thể giúp cho chủ hàng tránh được những lỗi trong quá trình xuất nhập khẩu hàng hóa.

khai-báo-hải-quan

Các văn bản pháp luật hải quan

Việc tìm hiểu và cập nhật những văn bản pháp luật này là việc quan trọng và hết sức cần thiết cho chủ hàng, những người đang làm nghề hải quan, khai thuê hải quan

Dưới đây là số hiệu những văn bản pháp luật hải quan liên quan theo từng chủ đề. Việc này sẽ thuân tiện cho các bạn trong việc tra cứu. Để tìm đọc nội dung, bạn chỉ cần copy số văn bản rồi tìm kiếm trên Google sẽ thấy chi tiết

Văn bản pháp luật hải quan, thuế XNK

 • Luật hải quan 2001; sửa đổi năm 2005; năm 2014
 • Luật hải quan sửa đổi năm 2014 (có hiệu lực từ 1/1/2015)
 • Luật thương mại 2005
 • Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2005
 • Luật Quản lý thuế 2006; sửa đổi, bổ sung năm 2012

Thủ tục hải quan

 • Nghị định số 154/2005/NĐ-CP quy định thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan.
 • Nghị định số 08/2015/NĐ-CP về thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan.
 • Thông tư 39/2018/TT-BTC, sửa đổi 38/2015/TT-BTC (thay thế thông tư 128/2013/TT-BTC), về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.
 • Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/07/2015 về việc ban hành Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
 • Quyết định 15/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng về Danh mục hàng nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu (hiệu lực từ 1/7/2017).
 • Công văn 4284/TCHQ-GSQL và 5009/TCHQ-GSQL 2017 hướng dẫn thực hiện Quyết định 15/2017/QĐ-TTg nêu trên.

Thủ tục hải quan điện tử

 • Nghị định 87/2012/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại
 • Thông tư 22/2014/TT-BTC hướng dẫn Thủ tục hải quan điện tử khi sử dụng hệ thống VNACCS (thay thế cho thông tư 196/2012/TT-BTC)
 • Quyết định 988/QĐ-TCHQ năm 2014 về quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu thương mại

Phân loại, áp mã HS

 • Nghị định 06/2003/NĐ-CP quy định về việc phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
 • Thông tư 49/2010/TT-BTC hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
 • Thông tư 103/2015/TT-BTC ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam (từ 1/1/2018 là Thông tư 65/2017/TT-BTC)
 • Thông tư 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa…

Xử phạt trong lĩnh vực hải quan

 • Nghị định số 127/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan; thay thế cho Nghị định số 97/2007/NĐ-CP và số 18/2009/NĐ-CP.
 • Nghị định 45/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 127/2013/NĐ-CP (nêu trên)
 • Thông tư 155/2016/TT-BTC (thay thế 190/2013/TT-BTC) quy định chi tiết thi hành việc xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Xác định trị giá tính thuế hải quan

 • Nghị định 40/2007/NĐ-CP quy định về việc xác định trị giá Hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
 • Thông tư 39/2015/TT-BTC về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu (thay thế các thông tư 205/2010/TT-BTC và 29/2014/TT-BTC)
 • Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (thay thế Nghị định số 87/2010/NĐ-CP).
 • Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.

Hàng hóa xuất nhập khẩu

 • Nghị định số 187/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài (thay thế Nghị định 12/2006/NĐ-CP). Trong đó, cần lưu ý những nội dung rất quan trọng về:
  – Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu.
  – Danh mục các loại hàng hoá tạm ngừng xuất nhập khẩu.
  – Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu theo giấy phép
 • Thông tư 04/2014/TT-BCT về Danh mục hàng tiêu dùng đã qua sử dụng cấm nhập khẩu (thuộc quản lý của Bộ công thương)
 • Thông tư 11/2012/TT-BTTTT quy định Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu

Biểu thuế xuất nhập khẩu

 • Thông tư 182/2015/TT-BTC về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, hiệu lực từ 1/1/2016
 • Thông tư 165/2014/TT-BTC ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam với ASEAN, giai đoạn 2015-2018
 • Thông tư 166/2014/TT-BTC ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Thương mại Tự do ASEAN – Trung Quốc giai đoạn 2015-2018
 • Thông tư 167/2014/TT-BTC ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Thương mại Tự do ASEAN – Hàn Quốc giai đoạn 2015-2018
 • Thông tư 24/2015/TT-BTC về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN-Nhật Bản giai đoạn 2015-2019
 • Thông tư 25/2015/TT-BTC ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản giai đoạn 2015-2019
 • Thông tư 168/2014/TT-BTC ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Hiệp định Thương mại ASEAN – Úc – Niu Di lân giai đoạn 2015-2018
 • Thông tư 169/2014/TT-BTC Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN – Ấn Độ giai đoạn 2015-2018

Biểu thuế Tiêu thụ đặc biệt, Bảo vệ môi trường, Giá trị gia tăng

 • Thông tư số 05/2012/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2009/NĐ-CPngày 16/3/2009 và Nghị định số 113 /2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2009/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12.
 • Thông tư 152/2011/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Bảo vệ môi trường57/2010/QH12
 • Thông tư 219/2013/TT- BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT 2013, sửa đổi bổ sung luật năm 2008

Nhãn mác hàng hóa XNK

 • Nghị định 43/2017/NĐ-CP hiệu lực từ 1/6/2017, về nhãn mác hàng hóa xuất nhập khẩu, hàng hóa lưu thông tại VN (thay thế Nghị định 89/2006/NĐ-CP)
 • Thông tư 09/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP
 • Thông tư 14/2007/TT-BHKCN bổ sung thông tư 09 về nhãn mác với doanh nghiệp sản xuất trong nước.
 • Công văn 6011/TCHQ-GSQL của Tổng cục hải quan hỏi Bộ KHCN & Bộ Công thương về việc ghi nhãn hàng hóa.
 • Công văn 2598/BKHCN-TTra ngày 22/7/2014 của Bộ Khoa học & Công nghệ, trả lời Công văn 6011/TCHQ-GSQL của Tổng cục hải quan về việc ghi nhãn hàng hóa

Xuất xứ hàng hóa

 • Nghị định 19/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hoá
 • Thông tư 06/2011/TT-BCT quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi
 • Thông tư 01/2013/TT-BCT sửa đổi bổ sung Thông tư 06/2011/TT-BCT
 • Thông tư 06/VBHN-BCT ngày 23/01/2014, hướng dẫn xác định xuất xứ đối với hàng hóa xuất nhập khẩu có xuất xứ không thuần túy
 • Thông tư 21/2010/TT-BCT quy định về C/O mẫu D giữa các nước ASEAN; Công văn 139/TCHQ-GSQL hướng dẫn thực hiện quy định mới về C/O mẫu D; Thông tư 42/2014/TT-BCT, sửa đổi bổ sung một số điều thông tư 21/2010/TT-BCT.
 • Thông tư 36/2010/TT-BCT, quy định về C/O mẫu E giữa ASEAN – Trung Quốc; được sửa đổi trong thông tư 01/2011/TT-BCT; thông tư 21/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014
 • Thông tư 10/2009/TT-BCT, quy định về C/O mẫu JV giữa Việt Nam – Nhật Bản; Công văn 6833/TCHQ-GSQL về C/O mẫu JV cấp sau
 • Quyết định 44/2008/QĐ-BCT, quy định về C/O mẫu AJ giữa ASEAN – Nhật Bản
 • Thông tư 20/2014/TT-BCT, quy định C/O mẫu AK giữa ASEAN – Hàn Quốc
 • Thông tư số 40/2015/TT-BCT, quy định về C/O form KV giữa Việt Nam và Hàn Quốc
 • Thông tư 31/2013/TT-BCT, quy định về C/O mẫu VC giữa Việt Nam – Chi Lê
 • Thông tư 31/2015/TT-BCT về quy tắc xuất xứ trong khu vực thương mại tự do ASEAN – Úc – Niu Di Lân (AANZFTA)
 • Quyết định 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015 về quy trình kiểm tra xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu (có phần hướng dẫn cách kiểm tra C/O nhập khẩu)

Kiểm tra chuyên ngành đối với hàng XNK

 • Quyết định 50/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng (đã bãi bỏ trong QĐ 37/2017/QĐ-TTg, hiệu lực từ ngày 05/10/2017)
 • Quyết định 2026/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng về Phê duyệt Đề án Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (văn bản này nêu những văn bản của các Bộ liên quan đến kiểm tra chuyên ngành)
 • Công văn 7732/TCHQ-PC ngày 24/6/2014 về xử lý hàng hóa nhập khẩu không đạt chất lượn

Hàng XNK phải kiểm dịch thực vật

 • Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 36/2001/PL-UBTVQH10
 • Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật 2013 ngày 25 tháng 11 năm 2013 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2015, thay thế Pháp lệnh 36 nêu trên)
 • Nghị định 02/2007/NĐ-CP về Kiểm dịch thực vật.
 • Thông tư 01/2012/TT-BTC hướng dẫn việc thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm dịch
 • Thông tư 30/2014/TT-BNNPTNT về Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật trước khi nhập khẩu vào Việt Nam (thay thế các thông tư 39/2012/TT-BNNPTNTvà 40/2012/TT-BNNPTNT)
 • Công văn số 2316/TCHQ-GSQL ngày 07/03/2014 về kiểm dịch hàng hóa xuất khẩu, trích công văn số 244/BVTV-KD ngày 28/02/2014 của Cục Bảo vệ thực vật, có nêu “Cơ quan hải quan không yêu cầu chủ hàng nộp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật vào bộ hồ sơ lô hàng xuất khẩu.”

Hàng XNK phải kiểm dịch động vật, thủy sản

 • Thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT và Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản (thay thế thông tư 06/2010/TT-BNNPTNT)
 • Quyết định 4758/QĐ-BNN-TY ngày 18/11/2015 ban hành Bảng mã HS của danh mục động vật, sản phẩm động vật trên cạn phải kiểm dịch.

Hàng NK phải Kiểm tra Vệ sinh ATTP

 • Luật an toàn thực phẩm 2010
 • Nghị định số 38/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm 2010.
 • Thông tư 28/2013/TT-BCT Quy định kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương
 • Thông tư 52/2015/TT-BYT về kiểm tra an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu và thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu, thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế (bãi bỏ Quyết định 23/2007/QĐ-BYT)
 • Quyết định 818/QĐ-BYT năm 2007 về Danh mục hàng NK phải kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm theo mã số HS
 • Thông tư 13/2011/TT-BNNPTNT hướng dẫn việc kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu
 • Thông tư 40/2016/TT-BYT về Danh mục thực phẩm, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến, và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm theo mã số HS, thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế.
 • Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (nhóm mặt hàng nào do Bộ nào quản lý).

Hàng nhập phải Đăng kiểm

 • Thông tư 31/2011/TT-BGTVT về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đăng kiểm) xe ô tô (xe cơ giới) nhập khẩu
 • Thông tư 44/2012/TT-BGTVT về đăng kiểm xe mô tô, xe gắn máy, và động cơ nhập khẩu để SX xe mô tô, xe gắn máy
 • Thông tư 23/2009/TT-BGTVT đăng kiểm xe máy chuyên dùng (xe nâng, máy xúc, máy ủi…)
 • Thông tư 41/2013/TT-BGTVT quy định về đăng kiểm xe đạp điện
 • Thông tư 41/2011/TT-BGTVT sửa đổi thông tư 23/2009/TT-BGTVT
 • Thông tư 19/2014/TT-BGTVT sửa đổi các thông tư 23/2009/TT-BGTVT, 44/2012/TT-BGTVT, 41/2013/TT-BGTVT
 • Thông tư 20/2010/TT-BGTVT (sửa đổi trong thông tư 59/2011/TT-BGTVT) về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ.

Kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hóa NK (Bộ KHCN)

 • Thông tư 27/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa NK thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ này; thay thế Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN

Danh mục các mặt hàng phải kiểm tra chuyên ngành – theo từng Bộ ngành

Theo Khoản 4 Điều 3 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (2012): Sản phẩm, hàng hoá có khả năng gây mất an toàn (hàng hoá nhóm 2) là sản phẩm, hàng hoá trong điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lý và đúng mục đích, vẫn tiềm ẩn khả năng gây hại cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường.

Khi nhập khẩu hàng hóa nhóm 2, sẽ phải làm kiểm tra chất lượng nhà nước, hay còn gọi là kiểm tra chuyên ngành.

Trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường do các Bộ sau quản lý:

 • Bộ Y tế
 • Bộ NN & PTNT
 • Bộ GTVT
 • Bộ Công thương
 • Bộ Xây dựng
 • Bộ LĐTB và XH
 • Bộ Thông tin và TT
 • Bộ Tài nguyên và MT
 • Bộ GD và DDT
 • Bộ Tài chính
 • Bộ Văn hoá TT và DL
 • Bộ Quốc phòng
 • Bộ Công An

Khi làm thủ tục hải quan, chủ hàng hoặc công ty dịch vụ cần tham khảo các Danh mục hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của các Bộ này (và Nghị định 187 năm 2013) để xem hàng mình có thuộc diện kiểm tra chất lượng không. Nếu có, thì phải làm các thủ tục kiểm tra tương ứng.

Trong phần dưới đây, tôi sẽ liệt kê Danh mục hàng hóa cần kiểm tra, theo từng Bộ (nếu đã ban hành).

Bộ Y tế

 • Công văn 3593/BYT-TB-CT ngày 23/6/2017 của Bộ Y tế về việc phối hợp hướng dẫn thực hiện quy định tại Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế
 • Công văn số 9631/BYT-KHTC, ngày 31/12/2014, về Danh mục hàng hóa nhập khẩu theo giấy phép và thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế
 • Công văn 2311/BYT-ATTP ngày 7/7/2016 về Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra an toàn thực phẩm trước khi thông quan của Bộ Y tế
 • Thông tư số 44/2011/TT-BYT Danh mục Thiết bị Y tế cần Kiểm tra nhà nước về chất lượng

Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

 • Thông tư 30/2014/TT-BNNPTNT về Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật trước khi nhập khẩu vào Việt Nam (thay thế các thông tư 39/2012/TT-BNNPTNT và 40/2012/TT-BNNPTNT)
 • Quyết định 4758/QĐ-BNN-TY ngày 18/11/2015 ban hành Bảng mã HS của danh mục động vật, sản phẩm động vật trên cạn phải kiểm dịch.
 • Công văn 613/CB-CD-BNNPTNT ngày 08/07/2016 về danh sách mặt hàng máy móc nông nghiệp phải Kiểm tra Chất lượng Nhà nước khi nhập khẩu

Bộ Giao thông vận tải

 • Thông tư 13/2015/TT-BGTVT về Danh mục hàng hóa nhập khẩu (theo mã HS) thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ GTVT
 • Thông tư 39/2016/TT-BGTVT Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải

Bộ Công thương

 • Quyết định số 11039/QĐ-BCT ngày 03/12/2014, công bố danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm trước khi thông quan thuộc quản lý của Bộ Công Thương

Bộ Khoa học công nghệ

 • Quyết định số 1171/QĐ-BKHCN ngày 27/05/2015 về Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng trước khi thông quan thuộc quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN, có quy định Danh Mục các sản phẩm thép phải kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu

Bộ Thông tin & Truyền thông

 • Thông tư 31/2011/TT-BTTTT về Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc công bố hợp quy (nêu 11 nhóm mặt hàng, nhưng chưa chi tiết theo mã HS)
 • Thông tư 15/2014/TT-BTTTT, về Danh mục hàng hóa theo mã số HS thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông

Bộ LĐTB & XH

 • Thông tư 03/2010/TT-BLĐTBXH ban hành Danh mục hàng hóa nhóm 2 và trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (=> chưa chi tiết theo mã HS)

Nguồn: sưu tầm

Trả lời