Khái Niệm Consignee

Consignee viết tắt cnee là người nhận hàng nếu là vận đơn đích danh, đồng thời cũng là người mua hàng (buyer) theo vận đơn đích danh.

consignee

consignee

Vận đơn trong vận chuyển hàng hóa phải điền đầy đủ thông tin congsinee: Tên consignee, địa chỉ của consignee, số điện thoại, fax, email và người vận chuyển chỉ giao hàng cho người có tên trên vận đơn. Vận đơn này không được chuyển nhượng bằng phương pháp thông thường, muốn chuyển nhượng phải tuân theo quy định pháp luật nơi diễn ra hành động chuyển nhượng. Trong hầu hết các đơn vận tải biển thì consignee cung chính là notify party, còn với vận đơn to order (vận đơn vô danh) là vận đơn không ghi tên người nhận hàng và cũng không ghi theo lệnh, vận đơn này chuyển nhượng bằng cách trao tay vì ai cầm vận đơn đều có thể nhận được hàng.

Phiếu gửi hàng

phiếu gửi hàng

Nhưng thông thường nhắc đến khái niệm consignee thường người ta hiểu rằng đó là người nhận hàng thực sự của lô hàng.

Ví Dụ: Bạn gửi hàng từ Hà Nội vào HCM qua công ty Nguyên Anh, bên Nguyên Anh sẽ đưa lại cho bạn 1 biên lai chứng nhận đã gửi hàng hóa. Trên đó có ghi thông tin người gửi, người nhận, số điện thoại, địa chỉ, khi hàng vào đến HCM thì nhân viên công ty Nguyên Anh sẽ goi điện cho người nhận báo anh/chị có bưu phẩm và giao cho người nhận.

Đối với hàng xuất lẻ, công ty FWD thường hỏi khách hàng là người nhận hàng là công ty hay cá nhân cho thấy vai trò của người nhận hàng cũng rất quan trọng trong một số trường hợp.

Như trên, chúng tôi đã nói rõ hơn về khái niệm consignee, có thông tin gì còn thắc mắc, thiếu sót, mọi người hãy liên hệ với chúng tôi,

Hãy like và share nếu thấy có ích.

 

Trả lời