Bạn muốn tìm hiểu về xuất nhập khẩu? Nhưng bạn chưa rõ về các thông tư, nghị định? Sau đây, Nguyên Anh xin giới thiệu có các bạn mới vào ngành xuất nhập khẩu hai Nghị Định và Quyết Định quan trọng trong ngành.

Thủ tục hải quan

Nghị Định 08/2015/NĐ-CP

Nghị định này quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan và kiểm soát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, thông tin có liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước về hải quan.

Đối tượng áp dụng

  1. Tổ chức, cá nhân thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh phương tiện vận tải.
  2. Tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa; xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh phương tiện vận tải.
  3. Cơ quan hải quan, công chức hải quan.
  4. Cơ quan khác của Nhà nước trong việc phối hợp quản lý nhà nước về hải quan.

File tải tại đây:NĐ-08-2015NĐ-CP-nguyenanhlogistics

Quyết định số 874/QĐ-TCHQ

nội dung nói về ban hành quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.

5 bước cơ bản gồm:

1-Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra sơ bộ, đăng ký tờ khai, quyết định hình thức, mức độ kiểm tra;

2-Kiểm tra chi tiết hồ sơ, giá, thuế;

3-Kiểm tra thực tế hàng hóa;

4-Thu lệ phí hải quan, đóng dấu “đã làm thủ tục hải quan” và trả tờ khai cho người khai hải quan;

5-Phúc tập hồ sơ.

Đối với từng lô hàng XNK cụ thể, tùy theo hình thức mức độ kiểm tra do lãnh đạo Chi cục quyết định mà quy trình thủ tục hải quan có thể trải qua đủ cả 5 bước hoặc chỉ trải qua một số bước. Riêng đối với hàng XK của chủ hàng chấp hành tốt pháp luật và mặt hàng được miễn kiểm tra thực tế theo quy định của Luật Hải quan thì thực hiện các bước của quy trình theo chế độ ưu tiên và đơn giản hóa thủ tục hải quan.

File tải tại đây:QĐ-874-QĐ-TCHQ-nguyenanhlogistics

 

Trả lời