Tham vấn giá hải quan là gì? Tại sao cần tham vấn? Những câu hỏi này chắc chắn bạn sẽ gặp nếu làm thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất nhập khẩu. Hãy để Nguyên Anh giải đáp thắc mắc cho bạn ở bài viết này

I.Tham vấn giá là gì?

Trong quá trình làm thủ tục hải quan. Không ít doanh nghiệp vì lý do nào đó mà nhập khẩu hoặc xuất khẩu hàng hóa với trị giá hải quan chênh lệt khá lớn với các doanh nghiệp khác hoặc quá thấp so với giá trị thực của hàng hóa (trong bài này xét chủ yếu về nhập khẩu). Gây ảnh hưởng tới chính sách quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu, thất thu thuế, không tạo được sự cạnh tranh công bằng giữa các doanh nghiệp…

Khi xuất hiện những trường hợp như thế Hải quan sẽ nghi ngờ về giá trị khai báo và yêu cầu giải trình về giá trị khai báo như vậy gọi là Tham vấn giá

II.Thủ tục tham vấn giá

1.Hồ sơ bao gồm

Khi đi tham vấn giá, để mọi việc thuận lợi bạn nên chuẩn bị đầy đủ những chứng từ sau:

  • Chứng minh nhân dân.
  • Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền).
  • Hồ sơ chứng từ (có dấu sao y của doanh nghiệp):
  • Bộ hồ sơ hải quan
  • Thư chào hàng
  • Hợp đồng
  • Hóa đơn thương mại
  • Chứng từ thanh toán
  • Hóa đơn bán hàng
  • Tài liệu liên quan đến việc mua bán hàng hóa

2.Các bước tham vấn giá

Người khai Hải quan:

– Khai báo trên tờ khai trị giá hàng hoá nhập khẩu (thủ công hoặc điện tử)

– Kiểm tra trị giá tính thuế khâu thông quan:

Nhận quyết định ấn định thuế, nộp thuế bổ sung theo luật định

Nhận thông báo theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư 205/2010/TT-BTC và nêu ý kiến về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận mức giá do cơ quan hải quan xác định tại mẫu số 1

Trường hợp thống nhất với mức giá do cơ quan hải quan xác định: Nhận thông báo xác định trị giá của cơ quan Hải quan và nộp thuế theo mức giá do cơ quan Hải quan xác định tại Mẫu số 1

Trường hợp không thống nhất với mức giá do cơ quan hải quan xác định: Nộp khoản bảo đảm và tham gia tham vấn

Nếu các bạn thấy quá trình làm thủ tục hải quan nhập khẩu hàng trung quốc rườm rà, phức tạp và bạn chưa có kinh nghiệm, hãy thử tham khảo dịch vụ nhập khẩu ủy thác hàng trung quốc của Nguyên Anh, chúng tôi sẽ thay bạn làm tất cả các khâu để nhập hàng hóa về: Dịch vụ nhập khẩu ủy thác hàng Trung Quốc

tham vấn giá hàng hóa xuất nhập khẩu

– Tham vấn, xác định trị giá tính thuế:

+ Nhận giấy mời tham vấn theo mẫu số 3 ban hành kèm theo Thông tư 205/2010/TT-BTC

+ Cử đại diện có thẩm quyền tham gia tham vấn theo giấy mời tham vấn

+ Nhận Thông báo theo mẫu số 4 ban hành kèm theo Thông tư 205/2010/TT-BTC về việc chấp nhận hoặc bác bỏ trị giá khai báo và Quyết định ấn định thuế

+ Nộp thuế theo quy định

* Cơ quan hải quan:

– Kiểm tra nội dung khai báo của người khai Hải quan trên tờ khai trị giá tính thuế hàng hoá nhập khẩu (thủ công hoặc điện tử)).

– Kiểm tra trị giá tính thuế khâu thông quan:

+ Bác bỏ trị giá tính thuế, ra quyết định ấn định thuế nếu phát hiện một trong các sai phạm quy định tại Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15 /12/2010.

+ Thông báo theo mẫu số 1 cho người khai Hải quan biết cơ sở, căn cứ nghi vấn mức giá khai báo, phương pháp, mức giá do cơ quan hải quan xác định trong trường hợp nghi vấn về mức giá

Trường hợp người khai thống nhất với phương pháp và mức giá do cơ quan Hải quan xác định tại mẫu số 1: Ra thông báo xác định trị giá, ấn định thuế

Trường hợp người khai không thống nhất với phương pháp và mức giá do cơ quan Hải quan xác định:

++ Tính khoản bảo đảm theo mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư 205/2010/TT-BTC

++ Yêu cầu Người khai Hải quan thực hiện khoản bảo đảm và tổ chức tham vấn

– Tham vấn, xác định trị giá tính thuế:

+ Gửi giấy mới tham vấn theo mẫu số 3 cho người khai hải quan

+ Chuẩn bị tham vấn, phân công cán bộ tham vấn và tổ chức tham vấn.

+ Trường hợp cơ quan hải quan bác bỏ mức giá khai báo:

++ Xác định trị giá và ra thông báo theo mẫu số 4 cho người khai hải quan.

++ Ra Quyết định ấn định thuế

+ Trường hợp cơ quan hải quan chấp nhận mức giá khai báo: Ra thông báo theo mẫu số 4

Tham vấn giá hàng hóa

Sau khi tham vấn, hải quan sẽ làm biên bản tham vấn, trong đó có nêu rõ những câu hỏi và trả lời trong buổi làm việc. Đồng thời, họ sẽ ra Thông báo nêu rõ ý kiến của của đại diện cơ quan hải quan. Chấp nhận hay không chấp nhận trị giá khai báo đối với hàng hóa nhập khẩu, hoặc áp đặt ở mức cụ thể nào đó.

Dựa trên kết quả tham vấn, doanh nghiệp làm thủ tục để được hoàn tiền đảm bảo. Nếu giá ban đầu được chấp nhận, hoặc áp đặt ở mức trung gian nào đó.

Như vậy là Nguyên Anh đã nêu rõ cho các bạn quy trình tham vấn giá. Hy vọng sẽ có thông tin hữu ích cho mọi người.

Trả lời