kiểm-tra-chuyên-ngành-hàng-hóa-xuất-nhập-khẩu

Kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất nhập khẩu là gì? Tại sao phải kiểm tra? Các mặt hàng nào thuộc diện phải kiểm tra chuyên ngành? Việc kiểm tra được thực hiện như thế nào, thời hạn trong bao lâu? Tất cả những thắc mắc trên sẽ được giải đáp ở bài viết này

kiểm-tra-chuyên-ngành-hàng-hóa-xuất-nhập-khẩu

Kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất nhập khẩu

Kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất nhập khẩu là gì?

Theo Khoản 5 Điều 3 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ thì hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nếu thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành là hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra về chất lượng, y tế, văn hóa, kiểm dịch động vật, kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

Khái niệm này sẽ được hiểu như sau:

Kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất nhập khẩu là việc các cơ quan chức năng sẽ lấy mẫu hàng để kiểm tra xem hàng hóa đó có đạt yêu cầu hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của chuyên ngành hay không

Nếu kết quả là đạt thì sẽ được cấp giấy chứng nhận, còn không sẽ không được cấp giấy chứng nhận đồng nghĩa với việc lô hàng này không đủ tiêu chuẩn để nhập hoặc xuất khẩu. Thường thì bạn sẽ thấy kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu sẽ gặp nhiều hơn so với hàng xuất

Ví dụ như sau:

  • Hàng mây tre xuất khẩu phải làm kiểm dịch thực vật & hun trùng theo quy định trong hợp đồng mua bán (trước là bắt buộc, giờ là tự nguyện). Người xuất khẩu làm thủ tục đăng ký, lấy mẫu, để cơ quan kiểm dịch kiểm nghiệm, nếu đạt yêu cầu sẽ cấp giấy chứng nhận kiểm dịch cho lô hàng
  • Hàng thủy sản nhập khẩu sẽ phải làm kiểm dịch động vật, an toàn thực phẩm với cơ quan kiểm dịch động vật Bộ NN&PTNT trước khi được thông quan.

Những thủ tục vừa nêu trên được thực hiện tại các cơ quan như kiểm dịch, đăng kiểm, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm… được gọi là thủ tục kiểm tra chuyên ngành xuất nhập khẩu

Kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất nhập khẩu những mặt hàng nào?

Hiện nay chưa có một danh mục hàng hóa phải kiểm tra chất lượng nào cụ thể từ tất cả các Bộ

Sau khi Quyết định 50 bị bãi bỏ theo quyết định 37, thì chưa có một văn bản thay thế nào để hướng dẫn một cách tổng thể và nhất quán về Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành

Tất nhiên, văn bản của từng Bộ thì cũng có khá nhiều Thông tư, Quyết định… cho các mặt hàng hóa thuộc diện quản lý của Bộ đó. Tuy nhiên lại rất khó để tổng hợp được thành một danh mục đầy đủ, dễ tra cứu, và không bị chồng chéo.

Do đó, Chính phủ đang nỗ lực để thúc giục các Bộ có liên quan giảm bớt, có văn bản quy định rõ rang danh mục, các mặt hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành

Theo 1 bài báo trên trang (baochinhphu.vn), có khoảng 200 danh mục hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành trước khi thông quan với khoảng 100.000 hàng hóa, mặt hàng. Chưa kể có những loại mặt hàng phải chịu rất nhiều hình thức quản lý. Vì vậy, Chính phủ cũng đã chỉ đạo về việc không kiểm tra chuyên ngành chồng chéo với cùng một mặt hàng.

Cụ thể như sau: “Theo Nghị quyết số 19/2017/NQ-CP của Chính phủ, trong quý I/2017, các bộ phải ban hành Danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành tại khâu thông quan theo hướng kiểm tra ít nhất có thể, đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian kiểm tra”

Trong khi chờ danh sách “Kiểm tra chuyên ngành với hàng hóa xuất nhập khẩu” thì các bạn có thể tham khảo và tra cứu danh mục của những Bộ đã ban hành dưới đây

  • Thông tư số 44/2011/TT-BYT Danh mục Thiết bị y tế cần Kiểm tra nhà nước về chất lượng
  • Thông tư 30/2014/TT-BNNPTNT về Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch Thực vật trước khi nhập khẩu vào Việt Nam
  • Quyết định 4758/QĐ-BNN-TY ngày 18/11/2015 ban hành Bảng mã HS của danh mục Động vật, sản phẩm động vật trên cạn phải kiểm dịch.
  • Công văn 613/CB-CD-BNNPTNT ngày 08/07/2016 về danh sách mặt hàng máy móc nông nghiệp phải Kiểm tra Chất lượng Nhà nước khi nhập khẩu
  • Quyết định số 11039/QĐ-BCT ngày 03/12/2014, công bố danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm trước khi thông quan thuộc quản lý của Bộ Công Thương
  • Quyết định số 1171/QĐ-BKHCN ngày 27/05/2015 về Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng trước khi thông quan thuộc quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
  • Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN, có quy định Danh Mục các sản phẩm thép phải kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu
  • Thông tư 03/2010/TT-BLĐTBXH ban hành Danh mục hàng hóa nhóm 2 và trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Việc kiểm tra được thực hiện như nào, thời gian kiểm tra chuyên ngành xuất nhập khẩu trong bao lâu?

Việc kiểm tra chuyên ngành được quy định rõ tại “Điều 35 Luật Hải quan, Điều 33 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP và Điều 32 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính”

Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành trước khi thông quan, trong thời hạn tối đa 10 ngày kể từ ngày cấp giấy đăng ký kiểm tra hoặc ngày lấy mẫu kiểm tra chuyên ngành trừ trường hợp pháp luật về kiểm tra chuyên ngành có quy định khác, cơ quan kiểm tra chuyên ngành có thẩm quyền phải có kết luận kiểm tra và có trách nhiệm thông báo kết quả kiểm tra cho cơ quan hải quan trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả kiểm tra hoặc gửi tới Cổng thông tin một cửa quốc gia trong trường hợp cơ quan kiểm tra có hệ thống công nghệ thông tin kết nối với Cổng thông tin một cửa quốc gia để cơ quan hải quan quyết định việc thông quan hàng hóa

Trường hợp nếu quá thời hạn quy định mà cơ quan kiểm tra chuyên ngành xuất nhập khẩu chưa có kết luận kiểm tra chuyên ngành thì phải có văn bản nêu rõ lý do và ngày ra kết luận kiểm tra gửi cơ quan hải quan.

Trên đây là những nội dung liên quan đến kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất nhập khẩu

Trả lời