Rất nhiều người còn chưa hiểu hết về các loại invoice trong xuất nhập khẩu, còn gọi là hóa đơn xuất nhập khẩu. Nó là một trong những chứng từ rất quan trọng khi kê khai hải quan, hoạt động thương mại.Riêng trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, hóa đơn của người bán hàng sẽ tự tạo riêng cho mình, không cần phải theo form của nhà nước. Sau đây, Nguyên Anh xin giới thiệu cho các bạn về hai loại invoice trong xuất nhập khẩu hay được sử dụng:

I.Hóa đơn chiếu lệ (Proforma Invoice-PI)

Proforma Invoice hay còn gọi là Hóa đơn chiếu lệ, là một bản dự thảo hóa đơn được soạn bởi Nhà xuất khẩu. Nó có thể bao gồm các điều khoản, điều kiện chính của một giao dịch thương mại quốc tế. Proforma Invoice được phát hành ngay khi Nhà xuất khẩu- Nhà nhập khẩu bắt đầu giao dịch và nó cũng không phải là hóa đơn hay chứng từ xác nhận cuối cùng. Nó có thể được sửa chữa, điều chỉnh ngay cả khi hai bên đã ký kết trên Hóa đơn chiếu lệ.

invoid trong xuất nhập khẩu

Thông thường, Proforma Invoice được phát hành trước cả khi ký hợp đồng. Có thể nói Proforma Invoice là những mặt hàng mà nhà nhập khẩu đã lựa chọn trong Quotation rồi sau đó đàm phán với đối tác là nhà xuất khẩu, sau đó nhà xuất khẩu sẽ issue ra PI (viết tắt của của Proforma Invoice).

Mục đích của nó là nhằm:

– Làm chứng từ để khai hải quan, làm thủ tục nhập khẩu

– Làm chứng từ để ghi giấy phép ngoại tệ (nếu có), xin giấy phép xuất khẩu

– Làm chứng từ kê khai hàng hóa nhập vào một nước để trưng bày triển lãm, hội chợ

– Làm chứng từ gửi kèm với hàng hóa bán theo phương thức đại lý, gửi bán ở nước ngoài

– Thay cho một đơn chào hàng

II.Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice-CI)

Hóa đơn thương mại là loại chứng từ cơ bản của công tác thanh toán và do người bán hàng phát hàng ra để yêu cầu người mua phải trả số tiền hàng đã được ghi trên hóa đơn. Hóa đơn thương mại này ghi rõ đặc điểm hàng hóa, đơn giá, tổng giá trị của hàng hóa, điều kiện cơ sở giao hàng (theo quy định của Incoterm), phương thức thanh toán hay chuyên chở hàng như thế nào? Hóa đơn như vậy được gọi là hóa đơn thương mại.

invoid trong xuất nhập khẩu

Một số điểm cần lưu ý

Hóa đơn thương mại được sử dụng nhiều trong doanh nghiệp. Mục đích chính của hóa đơn thương mại chủ yếu là để làm chứng từ thanh toán. Có nghĩa là người bán đòi tiền người mua hàng hóa một cách hợp pháp. Trong trường hợp bán cho bạn hàng hóa thì bạn phải trả đúng số tiền ghi trên hóa đơn cho người bán. Vì nó liên quan đến hoạt động thanh toán nên đòi hỏi các thông tin trên hóa đơn thương mại cần phải thể hiện một cách rõ ràng, đặc biệt: số tiền cần thanh toán, kèm theo những nội dung khác về hàng hóa, số lượng, điều kiện thanh toán…

tham khảo tiếp: https://nguyenanhlogistics.com/uy-thac-xuat-nhap-khau/

Hóa đơn thương mại phải do người bán lập ra và được lập cho người mua hàng hóa hoặc người thu hưởng (với phương thức tín dụng chứng từ L/C).

Vì liên quan chặt chẽ đến hoạt động thanh toán nên kế toán chú ý các nội dung của hóa đơn thương mại. Việc nội dung của hóa đơn thương mại chuẩn chỉnh sẽ giúp ích cho việc làm thủ tục hải quan gặp nhiều thuận lợi và nhanh chóng hơn, tránh phải bổ sung hay chỉnh sửa chứng từ.

Hóa đơn thương mại là chứng từ có vai trò và chức năng quan trọng. Vì vậy kế toán cần hết sức chú ý.

III. Kết Luận

Invoice trong xuất  nhập khẩu là một chứng từ hành chính trong xử lý xuất nhập khẩu và được dùng trong nhiều việc như làm thủ tục hải quan, cấp chứng nhận xuất xứ C/O… Hóa đơn do doanh nghiệp phát hành với các nội dung đã được nêu rõ trong L/C, hợp đồng.

Mong răng sau bài viết sẽ giúp ích được cho các bạn biết ký hơn về hóa đơn mua bán hàng hóa xuất nhập khẩu.

Nếu thấy hay hãy like and share để mọi người cùng đọc.

Trả lời